Rubicontravel

 

Click for the latest Beograd / Surcin weather forecast.

 

PEPS2014

peps 2014

 

 • Informacije
 • Registracija
 • Program kongresa
 • Smeštaj i transport
 • Hotel

Praktični aspekti implementacije ESC Preporuka u Srbiji 2014 (PEPS 2014)

Practical aspects of Implementation of ESC guidelines in Serbia 2014 (PEPS 2014)
U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce
29-30. oktobar 2014. godina, Hotel M “Best Western” Beograd

Organizator:
Udruženje kardiologa Srbije

Organizacioni odbor:
Prof. dr Z. Perišić, predsednik Udruženja kardiologa Srbije
Prof. dr M.A. Nedeljković, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije
Prof. dr B. Beleslin, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije
Ass. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

Generalni sponzor i podrška: Astra Zeneca u okviru projekta “25 by 25” Svetske federacije za srce

Kotizacija: 50evra u dinarskoj protivvrednosti

Učesnici: Kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i  regije, predstavnici Ministarstva zdravlja Srbije, Fonda za zdravstveno osiguranje i udruženja građana

Struktura: (4x15 min)

 • prikaz slučaja,
 • stručni komentar u kontekstu savremenih preporuka,
 • problem i perspektive implementacije (5-10 ključnih tačaka koji se tiču glavnih promena u odnosu na prethodne preporuke i mogućnosti implementacija u Srbiji),
 • diskusija

Radovi će biti objavljeni u časopisu Srce i krvni sudovi 2014; 32: 3

Poštovani partneri,

I ove godine imamo zadovoljstvo, kao ekskluzivni  tehnički organizator,  da sarađujemo sa vama na narednim kongresima (PEPS, BASIC 9+ i Nacionalni kongres kardiologije 2015) koje organizuje UKS - Udruženje Kardiologa Srbije.

Rubicon travel- kongresno odeljenje je zaduženo za  sledeće usluge:

 • organizacija smeštaja domaćih i inostranih gostiju
 • organizacija prevoza
 • registracija učesnika na kongresu, izdavanje radnog mterijala, ažuriranje podatka
 • organizacija postavljanja štandova
 • protokol kongresa
 • informativni centar
 • vankongresne aktivnosti  (kulturno-zabavni sadržaj)
 • pomoć u tehničkoj realizaciji (dizajniranje, izrada i montiranje štanda i druge opreme)
 • obezbeđivanje prevodioca, vodiča, prevoznika, rezervacija restorana i sl.
 • podela  novih ESC članskih karata  (na štandu ili u agenciji)
 • posebne kongresne i turističke usluge po zahtevu

Sekretarijat UKS  (www.uksrb.org)   tel   011 2187519   0642851245 je zadužen  za :

 • sponzorske pakete (ugovor i naplata)
 • uplatu kotizacija
 • izdavanje sertifikata
 • naučni deo  kongresa  (organizacioni odbor kongresa)

Molimo vas da nam obavezno odgovorite na pozivni email ili nam se što pre obratite za usluge,  kako bi stekli odgovarajući uvid, ažurirali listu sponzora i učesnika,  i na vreme pripremili, organizovali i obezbedili odgovarajuće usluge za predstojeći  kongres, naročito po pitanju smeštaja i štandova.

Molimo da upit za naše usluge bude u pisanoj formi e-mail-a:
kongresi@rubicontravel.rs

Za posebne predloge i dogovore, stojimo vam na raspolaganju na zakazanom sastanku.

Obaveštavamo vas da će od 01.10.2014g. početi sa radom  rekonstruisan specijalizovani  informativno-radni sajt  www.kongresi.rs  koji će vam bitno olakšati poslove vezane za učešće u konkretnim  kongresima, omogućiti vam uvid u kongresne događaje u svetu,  predstaviti ponudu različitih kongresnih usluga i kapaciteta  ili vam omogućiti  informativni prostor za prezentaciju vašeg rada ili proizvoda.

S' poštovanjem,
Levajac Mirko, direktor
RUBICON TRAVEL DOO BEOGRAD
Congress department
e-mail:  kongresi@rubicontravel.rs                    

Kongresni tim:  

Danijela Sladić   060/4141590 ili 011/4065067

Nikola Čekrdžić  060/4141530 ili 011/3981411

Levajac Mirko     060/4141540  (08-22h)

www.kongresi.rs       
www.rubicontravel.rs

Sreda, 29. oktobar 2014.

08.30-11.30
1) Akutni infarkt miokarda i primarna PCI (moderatori: M.A. Nedeljković, S. Stojković, G. Stanković)
2) Atrijalna fibrilacija i nova antikoagulantna terapija (moderatori: T. Potpara, N. Mujović, N. Antonijević)

12.00-14.30

 • Okrugli sto o implemenatciji ESC preporuka u regiji + ESC representative (1, 2)
 • Farmaceutski simpozijum/Radionice

15.00-18.00
3) Bolest valvula (moderatori: B. Vujisić-Tešić, D. Kalimanovska-Oštrić, I. Nedeljković)
4) Arterijska hipertenzija (moderatori: V. Stojanov, M. Deljanin-Ilić, M. Dekleva)

18.30-20.00

 • Okrugli sto o implemenatciji ESC preporuka u regiji + ESC representative (3, 4)
 • Farmaceutski simpozijum/Radionice

Četvrtak, 30. oktobar 2014.

08.30-11.30
5) Stabilna angina pektoris i miokardna revaskularizacija (moderatori: Z. Perišić, M. Ostojić, B. Beleslin, V. Vukčević)
6) Pejsing i resinhornizacija (moderatori: G. Milašinović, S. Pavlović, Z. Perišić)
7) Prevencija kardiovaskularnih bolesti (moderatori: D. Đorđević, A. Đorđević-Dikić, D. Simić, V. Giga)

12.00-14.30

 • Farmaceutski simpozijum/Radionice
 • Okrugli sto o implemenatciji ESC preporuka u regiji  + ESC representative (5, 6)

15.00-18.00
8) Dijabetes i pre-dijabetes (moderatori: N. Lalić, J. Stepanović, M. Tomašević, D. Lović)
9) Akutna i hronična srčana insuficijencija (moderatori: A. Ristić, P. Otašević, S. Apostolović, S. Obradović)

18.30-20.00

 • Farmaceutski simpozijum/Radionice
 • Okrugli sto o implemenatciji ESC preporuka u regiji + ESC representative (7, 8)

Tehnička organizacija:  Rubicon congress department

Cenovnik hotelskog smeštaja

vrsta sobe

tip sobe

cena po danu po osobi
sa doručkom €

cena po danu po osobi
polupansion €

doplata za extra obrok €

jednokrevetna

STANDARD

  90

102

12€

dvokrevetna

STANDARD

  53

  65

-//-

jednokrevetna

PREMIER

135

147

-//-

dvokrevetna

PREMIJER

  75

  87

-//-


(Boravišna taksa nije uračunata u cenu, i iznosi 1,5€ po osobi dnevno )

Cena turističkih usluga zatvorene grupe- INDIVIDUALNI PROGRAM:

 

cena vozila i vodiča po grupi - Cena je u Evrima-€

 broj
osoba  po grupi

 

vozilo

-cena transfera uz asistenciju-cena transfera na večeru

razgledanje grada do 3,5 h

 izlet 8h . Predlog:
1. N.Sad-Sremski Karlovci
2. Oplenac-Topola

1-3

auto

25 po smeru

110

180

4-7

minibus

na upit

160

280

8-30

bus  32sed

na upit

280

380

31 +

bus  51sed

na upit

320

550

NAPOMENA: Cena uključuje prevoz i turističkog vodiča. Moguć je i drugi izbor individualnih izleta, dodavanja sadržaja izleta (ručak cca 20€, poseta vinskim podrumima sa degustacijom i zakuskom cca 10€, ulaznice cca 5€) kao i trajanja izleta- po dogovoru.

Cena turističkih usluga za ZAJEDNIČKI PROGRAM:

(minimum 30 plativih putnika)
RAZGLEDANJE GRADA  3,5h - polazak 29.10.14. od 15 :00- 19:00h     pojedinačna cena:   po putniku             25€
CELODNEVNI  IZLET       8h -    polazak       30.10.14. od  09:00- 18:00h   pojedinačna cena: 
1. izlet  po putniku    40€ *
2. izlet  po putniku    45€ *

Organizacija večernjeg izlaska/večera - INDIVIDUALNI PROGRAM:

Organizacija se vrši po zahtevu naručioca posla. Moguća je rezervacija prevoza, večernjeg panoramskog usputnog razgledanja grada, izbor tipa restorana, naručivanje posebnog menija i karte pića, orkestra…

NAČIN PLAĆANJA:

 • u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Banke Intesa na dan uplate
 • na osnovu Predračuna prema vašoj rezervaciji 
 • 40 %  prilikom rezervacije
 • ostatak najkasnije do početka korišćenja usluga 

Rubicon cenovnik PEPS 2014

BEST WESTERN CLUB

BUSINESS CENTER

CONGRESS CENTER AVALA