KIS 2023

V kongres Kardiovaskularnog Imidžinga u Srbij-Hotel Falkensteiner

21.04.2023

21.april 2023.
Hotel Falkensteiner
Beograd
Opis

Program će obuhvatiti aktuelnosti u primeni najsavremenijih imidžing metoda koje se koriste u dijagnostici različitih kardiovaskularnih obolenja:

  • ultrazvuk ( 2-D, 3-D, intravaskularni)
  • kompjuterizovana tomografija
  • magnetna rezonanca
  • scintigrafija
  • pozitronska emisiona tomografija
Tehnički organizator
KIS-2023-BEOGRAD
Hotel Falkensteiner

Hotel se nalazi na oko 5 km od centra Beograda. Smešten je u dinamičnoj četvrti, nedaleko od poslovnog centra Beograda.

Lokacija simpozijuma
Kongresi u narednoj godini 2023