Cenovnik ISS 2022

Način prijave:
  • Prijavu za smeštaj i ručak vrši se kod tehničkog organizatora simpozijuma Rubicon Travel-Beograd slanjem na email kongresi@rubicontravel.rs
  • Prijava se vrši do 15.10.,nakon ovog datuma vršiće se rezervaciju raspoloživog smeštaja
  • Prijava treba da sadrži:
  • Broj jednokrevetnih soba
  • Broj dvokrevetnih soba
  • Broj i ime i prezime osoba koje prijavljuete za ručak