Rubicontravel

 

Click for the latest Beograd / Surcin weather forecast.

 

Kongresi.rs

Organizovanje kongresa

Način poslovanja u ovom domenu aktivnosti turističke agencije - organizatora kongresa jeste ponuda spektra usluga od jedinstvene i jednokratne usluge (organizacija prevoza, smeštaja...),  pa do pružanja kompletne organizacione logistike koje stručnom organizatoru događaja može oduzeti vreme i pažnju (organizacija posebnih prevoza, osiguranja, transfera, prevođenja, vankongresnih aktivnosti…)

Rubicon travel može izvršiti sledeće usluge:

  • Organizacija svih vrsta turističkih putovanja za pojedince i grupe u zemlji i inostranstvu, u cilju posete i učestvovanja na različitim događajima. Pod događajima se podrazumeva kongres, seminar, sajam, festival, sportska manifestacija i druga poslovna, stručna, sportska, zabavna i druga društveno korisna okupljanja.
  • Istraživanje mogućnosti i izrada elaborata organizacije različitih događaja
  • Izrada organizacione i finansijske dokumentacije u tehničkom smislu za kongrese i ostale događaje
  • Obezbeđivanje smeštajnih, transportnih, softverskih, elektronskih i drugih tehničkih kapaciteta za organizaciju kongresa
  • Izbor i nadzor usluga kvalifikovanih podizvođača i ljudskih resursa za organizaciju kongresa i događaja
  • Obezbeđivanje pratećeg funkcionalnog i marketinškog  materijala
  • Marketinške aktivnosti
  • Sve ostale prateće usluge neophodne za uspešnu realizaciju kongresa i ostalih događaja.